Chồng tuổi Tỵ vợ tuổi Hợi có hợp nhau hay không?

Theo quan niệm từ xưa của ông cha ta, lấy vợ lấy chồng là phải xem tuổi có hợp nhau hay không. Và nếu không hợp ở điểm nào thì phải làm thế nào để hóa giải, giúp gia đình sau này luôn yên ấm, thuận hòa, hạnh phúc. Bài viết này sẽ giải đáp về 2 tuổi Tỵ và Hợi để xem chồng tuổi tỵ vợ tuổi hợi có hợp nhau hay không.

Những cặp đôi chồng tuổi Tỵ vợ tuổi Hợi

Chồng tuổi Ất Tỵ, vợ tuổi Tân Hợi

Thông tin tuổi chồng: năm sinh âm lịch là năm Ất Tỵ (1965), có quẻ mệnh làm Phú Đăng Hỏa, thuộc cung cấn, có niên mệnh năm sinh là Thổ.

Thông tin tuổi vợ: năm sinh âm lịch là năm Tân Hợi (1971), có quẻ mệnh Thoa Xuyến Kim, thuộc cung Tốn, có niên mệnh năm sinh là Mộc.

Xét về mệnh: Người chồng có năm sinh Ất Tỵ (1965) thì có mệnh Dương Hỏa, còn người vợ có năm sinh Tân Hợi (1971) thì có mệnh là Kim.

Như vậy, về mệnh xét theo sự hợp khắc của 12 con giáp và những quy tắc được đặt ra trong quy luật âm dương thì vợ và chồng ở 2 tuổi này xung khắc với nhau.

chồng tuổi tỵ vợ tuổi hợi

Xét về thiên can: thiên can của chồng tuổi Ất Tỵ (1965) là Ất, còn thiên can của vợ tuổi Tân Hợi (1971) là Tân. 

Như vậy, dựa trên quan niệm về các yếu tố hợp khắc trong thiên can thì vợ và chồng ở 2 tuổi này xung khắc với nhau.

Xét về địa chi: Địa chi của chồng tuổi Ất Tỵ (1965) là Tỵ, còn địa chi của vợ tuổi Tân Hợi (1971) là Hợi.

Như vậy, dựa trên những yếu tố về sự hợp khắc trong địa chi thì chồng tuổi Ất Tỵ (1965) và vợ tuổi Tân Hợi (1971) có địa chi lục xung với nhau.

Xét về cung: Chồng tuổi Ất Tỵ (1965) có cung là cấn, còn vợ tuổi Tân Hợi (1971) có cung là Tốn.

Như vậy, dựa trên quan niệm theo Cung Phi Bát Trạch thì 2 vợ chồng thuộc 2 tuổi này sẽ tạo thành cung rất xấu là Cung Tuyệt Mệnh.

Xét về thiên mệnh năm sinh: Thiên mệnh năm sinh của chồng tuổi Ất Tỵ (1965) là Thổ, còn thiên mệnh năm sinh của vợ tuổi Tân Hợi (1971)  là Mộc.

Như vậy, dựa trên những quan niệm về thiên mệnh năm sinh kết hợp cùng năm mệnh ngũ hành thì chồng tuổi Ất Tỵ và vợ tuổi Tân Hợi tương khắc với nhau.

Kết luận: Chồng tuổi Ất Tỵ (1965) và vợ tuổi Tân Hợi (1971) rất xấu. Sau khi kết hôn cuộc sống của 2 người này sẽ gây nên nhiều điều không tốt, thiếu thốn về vật chất, hay bất hòa, cãi vã, khó chung sống và thậm chí là ảnh hưởng đến tính mạng của một trong 2 người.

Chồng tuổi Đinh Tỵ, vợ tuổi Tân Hợi

Thông tin tuổi chồng: năm sinh âm lịch là năm Đinh Tỵ (1977), có quẻ mệnh làm Sa Trung Thổ, thuộc cung Khôn, có niên mệnh năm sinh là Thổ.

Thông tin tuổi vợ: năm sinh âm lịch là năm Tân Hợi (1971), có quẻ mệnh Thoa Xuyến Kim, thuộc cung Tốn, có niên mệnh năm sinh là Mộc.

Xét về mệnh: Người chồng có năm sinh Đinh Tỵ (1977) thì có mệnh Dương Thổ, còn người vợ có năm sinh Tân Hợi (1971) thì có mệnh là Kim.

Như vậy, về mệnh xét theo sự hợp khắc của 12 con giáp và những quy tắc được đặt ra trong quy luật âm dương thì vợ và chồng ở 2 tuổi này tương sinh với nhau.

chồng tuổi tỵ vợ tuổi hợi

Xét về thiên can: thiên can của chồng tuổi Đinh Tỵ (1977) là Đinh, còn thiên can của vợ tuổi Tân Hợi (1971) là Tân. 

Như vậy, dựa trên quan niệm về các yếu tố hợp khắc trong thiên can thì vợ và chồng ở 2 tuổi này có thiên can là Bình Hòa.

Xét về địa chi: Địa chi của chồng tuổi Đinh Tỵ (1977) là Tỵ, còn địa chi của vợ tuổi Tân Hợi (1971) là Hợi.

Như vậy, dựa trên những yếu tố về sự hợp khắc trong địa chi thì chồng tuổi Đinh Tỵ (1977) và vợ tuổi Tân Hợi (1971) có địa chi lục xung với nhau.

Xét về cung: Chồng tuổi Đinh Tỵ (1977) có cung là Khôn, còn vợ tuổi Tân Hợi (1971) có cung là Tốn.

Như vậy, dựa trên quan niệm theo Cung Phi Bát Trạch thì 2 vợ chồng thuộc 2 tuổi này sẽ tạo thành cung rất xấu là Cung Lục Sát.

Xét về thiên mệnh năm sinh: Thiên mệnh năm sinh của chồng tuổi Đinh Tỵ (1977) là Thổ, còn thiên mệnh năm sinh của vợ tuổi Tân Hợi (1971)  là Mộc.

Như vậy, dựa trên những quan niệm về thiên mệnh năm sinh kết hợp cùng năm mệnh ngũ hành thì chồng tuổi Ất Tỵ và vợ tuổi Tân Hợi tương khắc với nhau.

Kết luận: chồng tuổi Tỵ vợ tuổi Hợi ở 2 tuổi này, sau khi kết hôn cuộc sống của họ sẽ gây nên nhiều điều không tốt, thiếu thốn về vật chất, hay bất hòa, cãi vã, khó chung sống và ảnh hưởng tới sự nghiệp thăng tiến của cả 2 người.

Chồng tuổi Kỷ Tỵ, vợ tuổi Ất Hợi

Thông tin tuổi chồng: năm sinh âm lịch là năm Kỷ Tỵ (1989), có quẻ mệnh làm Đại Lâm Mộc, thuộc cung Khôn, có niên mệnh năm sinh là Thổ.

Thông tin tuổi vợ: năm sinh âm lịch là năm Ất Hợi (1995), có quẻ mệnh Sơn Đầu Hỏa, thuộc cung Khảm, có niên mệnh năm sinh là Thủy.

Xét về mệnh: Người chồng có năm sinh Kỷ Tỵ (1989) thì có mệnh Dương Mộc, còn người vợ có năm sinh Ất Hợi (1995) thì có mệnh là Dương Hỏa.

Như vậy, về mệnh xét theo sự hợp khắc của 12 con giáp và những quy tắc được đặt ra trong quy luật âm dương thì vợ và chồng ở 2 tuổi này tương sinh với nhau.

chồng tuổi tỵ vợ tuổi hợi

Xét về thiên can: thiên can của chồng tuổi Kỷ Tỵ (1989) là Kỷ, còn thiên can của vợ tuổi Ất Hợi (1995) là Ất. 

Như vậy, dựa trên quan niệm về các yếu tố hợp khắc trong thiên can thì vợ và chồng ở 2 tuổi này có thiên can tương phá với nhau.

Xét về địa chi: Địa chi của chồng tuổi Kỷ Tỵ (1989) là Tỵ, còn địa chi của vợ tuổi Ất Hợi (1995) là Hợi.

Như vậy, dựa trên những yếu tố về sự hợp khắc trong địa chi thì chồng tuổi Kỷ Tỵ (1989) và vợ tuổi Ất Hợi (1995) có địa chi lục xung với nhau.

Xét về cung: Chồng tuổi Kỷ Tỵ (1989) có cung là Khôn, còn vợ tuổi Ất Hợi (1995) có cung là Khảm.

Như vậy, dựa trên quan niệm theo Cung Phi Bát Trạch thì 2 vợ chồng thuộc 2 tuổi này sẽ tạo thành cung rất xấu là Cung Họa Hại.

Xét về thiên mệnh năm sinh: Thiên mệnh năm sinh của chồng tuổi Kỷ Tỵ (1989) là Thổ, còn thiên mệnh năm sinh của vợ tuổi Ất Hợi (1995)  là Mộc.

Như vậy, dựa trên những quan niệm về thiên mệnh năm sinh kết hợp cùng năm mệnh ngũ hành thì chồng tuổi Kỷ Tỵ và vợ tuổi Ất Hợi tương khắc với nhau.

Kết luận: Chồng tuổi Kỷ Tỵ (1989) và vợ tuổi Ất Hợi (1995) sau khi kết hôn cuộc sống của 2 người này sẽ gây nên nhiều điều không tốt, thiếu thốn về vật chất, hay bất hòa, cãi vã, khó chung sống.

Kết luận

Trên đây là một số thông tin về chồng tuổi tỵ vợ tuổi hợi, hy vọng sẽ hỗ trợ được bạn  trong phân tích sự hòa hợp của 2 tuổi này. Và đây cũng chỉ là một số tiêu chí để đánh giá còn hợp hay không cũng phụ thuộc rất nhiều ở cả 2 người. Nếu có điểm nào không hợp hãy tìm cách hóa giải để gia đình yên ấm thuận hòa hơn.

Bài viết mới nhất