Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế

Ngày nay việc thiết kế rất được mọi người coi trọng vì chúng giúp thể hiện được các chi phí một cách chính xác và dễ nhận biết được nhất. Tuy nhiên cái gì trên đời này đều không có thể hoàn hảo và có các chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế mà người học thiết kế nên biết. 

Thế nào là chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế?

Chi phí một số công tác không thể xác định được từ khối lượng thiết kế

chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế

Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế như: Chi phí dành cho an toàn lao động và chi phí dùng để bảo vệ môi trường cho người lao động trên công trường cũng như bảo vệ môi trường xung quanh; chi phí dùng để thí nghiệm vật liệu của nhà thầu; chi phí di chuyển lực lượng lao động trong công trường; chi phí bơm nước và loại bỏ bùn thải không thường xuyên.

Căn cứ vào điều kiện của từng dự án trên thực tế cũng như công trình, gói thầu xây dựng, chi phí gián tiếp có thể cộng thêm một số chi phí gián tiếp khác, bao gồm: 

  • Chi phí di chuyển máy móc, thiết bị thi công đặc biệt đến và rời công trường.
  • Chi phí dùng để bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi công (nếu có)
  • Chi phí bồi hoàn các công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng do tác động trong quá trình thi công xây dựng (nếu có).
  • Chi phí lưu kho, bảo quản vật tư (nếu có).
  • Chi phí xây dựng nhà che máy, nền máy, hệ thống cấp điện, khí nén, hệ thống cấp nước tại chỗ, lắp đặt và tháo dỡ một số loại máy (như trạm trộn bê tông xi măng, trạm trộn bê tông nhựa, cầu trục ray , cần trục tháp, một số máy và thiết bị xây dựng khác có tính chất tương tự).
  • Thu nhập chịu thuế xác định trước (lợi nhuận của doanh nghiệp xây dựng được ước tính trước trong dự toán xây dựng).
  • Thuế giá trị gia tăng phải làm theo quy định của Nhà nước.
  • Chi phí thiết bị của công trình, hạng mục công trình bao gồm các khoản mục chi phí quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 68/2019 / NĐ-CP.
  • Chi phí quản lý dự án bao gồm các khoản mục chi phí quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 Thông tư này.
  • Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 Thông tư này.

Chi phí khác trong các dự toán xây dựng

chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế

Các khoản mục chi phí quy định tại điểm d khoản 1 Điều 3 Thông tư này. Đối với những dự án có nhiều công trình thì các chi phí khác trong dự toán xây dựng công trình sẽ không cần bao gồm chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng. 

Bên cạnh đó còn có chi nghiên cứu khoa học và công nghệ liên quan đến dự án; vốn lưu động ban đầu được tính đối với dự án đầu tư xây dựng có mục đích kinh doanh; chi phí chạy thử không tải, có tải theo quy trình công nghệ trước khi bàn giao (trừ giá trị sản phẩm thu hồi); phí, lệ phí và một số chi phí khác tính cho dự án.

Chi phí dự phòng bao gồm chi phí dự phòng cho các yếu tố khối lượng công việc phát sinh và chi phí dự phòng cho các yếu tố trượt giá trong quá trình xây dựng công trình.

Làm thế nào để hoạch định chi phí thiết kế chính xác nhất?

chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế

Tính theo khối lượng và giá xây dựng công trình

Chi phí vật liệu, nhân công, máy, thiết bị thi công trong chi phí trực tiếp được xác định bằng khối lượng và giá xây dựng công trình. Khối lượng xây dựng được xác định từ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, chỉ dẫn kỹ thuật, yêu cầu công việc phải thực hiện của công trình, hạng mục công trình và giá xây dựng. 

Các công trình được quy định tại Điều 18 và Điều 19 Thông tư này. Để đồng bộ với dự toán trọn gói, giá xây dựng công trình lập dự toán có thể là giá xây dựng hoàn thiện.

Giá thành chung được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí trực tiếp hoặc chi phí nhân công trong dự toán xây dựng đối với từng loại công trình theo hướng dẫn tại Bảng 3.7 và 3.8 Phụ lục 3 Thông tư này. 

Đối với công trình sử dụng vốn ODA để đấu thầu quốc tế, chi phí chung được xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) theo quy định tại Thông tư này và các chi phí cần thiết bổ sung theo yêu cầu của gói thầu, đấu thầu quốc tế, đảm bảo nguyên tắc tính đúng đắn và tính đầy đủ.

Thu nhập chịu thuế xác định trước được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí trực tiếp và chi phí chung theo hướng dẫn theo quy định của nhà nước. 

Tính theo khối lượng hao phí vật liệu, nhân công, máy, thiết bị thi công và bảng giá tương ứng

Chi phí vật liệu, nhân công, máy móc, thiết bị thi công trong chi phí trực tiếp được xác định bằng khối lượng vật liệu, nhân công, máy móc, thiết bị thi công xây dựng và bảng giá tương ứng. 

Tổng khối lượng hao phí vật liệu, nhân công, máy móc, thiết bị thi công được xác định trên cơ sở hao phí vật liệu, nhân công, máy móc, thiết bị thi công cho từng khối lượng công việc xây dựng của công trình, hạng mục công việc. Việc xác định bảng giá vật liệu, nhân công và máy thi công được thực hiện theo quy định tại Điều 19 Thông tư này.

Chi phí chung, thu nhập chịu thuế xác định trước, thuế giá trị gia tăng theo hướng dẫn tại điểm a khoản 1 Điều này.

Kết luận

Mong rằng bài viết này giúp cho mọi người hiểu hơn về chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế. Như thế thì việc hoạch định ngân sách thiết kế sẽ chính xác hơn. 

 

Bài viết mới nhất